KLASA 1

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Język niemiecki

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

2

8.55 - 9.40

Edukacja językowa. Język obcy nowożytny

Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

3

9.50 - 10.35

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

4

10.50 - 11.35

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja muzyczna

Edukacja plastyczna

Edukacja językowa. Język obcy nowożytny

Religia

5

11.45 - 12.30

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Wychowanie fizyczne

 

 

6

12.50 - 13.35

         

7

13.45 - 14.30

         

8

14.40 - 15.25

         


KLASA 2

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Religia

2

8.55 - 9.40

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Religia

Edukacja językowa. Język obcy nowożytny

3

9.50 - 10.35

Język niemiecki

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

4

10.50 - 11.35

Edukacja językowa. Język obcy nowożytny

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

11.45 - 12.30

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Edukacja plastyczna

Edukacja muzyczna

6

12.50 - 13.35

         

7

13.45 - 14.30

         

8

14.40 - 15.25

         

 

KLASA 3

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

2

8.55 - 9.40

Język niemiecki

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

3

9.50 - 10.35

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

4

10.50 - 11.35

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja informatyczna

Edukacja językowa. Język obcy nowożytny

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

5

11.45 - 12.30

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Edukacja językowa. Język obcy nowożytny

Religia

6

12.50 - 13.35

         

7

13.45 - 14.30

         

8

14.40 - 15.25

         


KLASA 4

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Historia

Przyroda

Plastyka

Przyroda

Muzyka

2

8.55 - 9.40

Informatyka

Język polski

Język angielski

Język polski

Język polski

3

9.50 - 10.35

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Język polski

Język angielski

Język angielski

4

10.50 - 11.35

Religia

Matematyka

Matematyka

Religia

Wychowanie fizyczne

5

11.45 - 12.30

Język polski

Matematyka

Wychowanie fizyczne

 

Technika

6

12.50 - 13.35

Wychowanie fizyczne  

Zajęcia z wychowawcą

 

 

7

13.45 - 14.30

         

8

14.40 - 15.25

         

 

KLASA 5

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Informatyka

Historia

Geografia

Biologia

Matematyka

2

8.55 - 9.40

Matematyka

Wychownaie fizyczne

Język polki

Wychowanie fizyczne

Historia

3

9.50 - 10.35

Religia

Język polski

Matematyka

Język polski

Język polski

4

10.50 - 11.35

Plastyka

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Muzyka

Technika

5

11.45 - 12.30

Wychowanie fizyczne

Zajęcia z wychowawcą

Język angielski

Matematyka

Język angielski

6

12.50 - 13.35

Język polski

   

Religia

 

7

13.45 - 14.30

 

   

 

 

8

14.40 - 15.25

         

 

KLASA 6

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Matematyka Muzyka

Zajęcia z wychowawcą

Język angielski

Geografia

2

8.55 - 9.40

Historia

Język angielski

Matematyka

Biologia

Matematyka

3

9.50 - 10.35

Informatyka

Język polski

Plastyka

Język polski

Historia

4

10.50 - 11.35

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Język polski

Matematyka

Język polski

5

11.45 - 12.30

Język polski

Wychowanie fizyczne

 

Religia

Wychowanie fizyczne

6

12.50 - 13.35

Język angielski

 

 

 

Technika

7

13.45 - 14.30

Religia        

 

 

Kontakt

91 452 64 14
pilchowo@sptanowo.pl

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony