Szkoła Podstawowa w Pilchowie

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

zajęcia rozwijające kompetencje ortograficzne

Danuta Cichowicz

I-III

poniedziałek

12.50-13.35

3

zaęcia wyrównawcze Danuta Cichowicz I-III wtorek 11.45- 12.30 3
zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne  Danuta Cichowicz I-III czwartek 12.50-13.35 3
zajęcia korekcyjno-wyrównawcze Westyna Pawlewicz I-III środa 12.50  -13.35 9
koło j. niemieckiego Westyna Pawlewicz V poniedziałek 13.45-14.30  9

Koło plastyczne

Renata Subocz

0-III

środa 

12.50 - 13.35. 

8

korekcyjno - kompensacyjne Renata Subocz

V

 

IV i VI

czwartek

 12.50 - 13.35 

/13.45- 14.30

8
zajęcia rozwijające Renata Subocz III poniedziałek 12.50- 13.35 8
koło plastyczne Barbara Kopera IV-VI wtorek 13.40 - 15.15 16
zajęcia rozwijające kompetencje językowe z j. polskiego Aleksandra Kraszewska V poniedziałek 13.45-14.30 10
zajęcia wyrównawcze Aleksandra Kraszewska IV środa 12.50-13.35 11
koło polonistyczne  Aleksandra Kraszewska IV-VI czwartek 13.45-14.30 1
zajęcia wyrównawcze z matematyki  Joanna Kropiwiec IV poniedziałek 13.45-14.30 11
zajęcia wyrównawcze z matematyki Joanna Kropiwiec V i VI środa 13.45-14.30 1
zajęcia rozwijające z matematyki  Joanna Kropiwiec V środa 14.40-15.25 1
zajęcia rozwijające kompetencje językowe z j. angielskiego Anna Kaźmierowska IV-VI środa 13.45-14.30 11
zajęcia dodatkowe z j. angielskigo Anna Kaźmierowska V piątek 11.45-12.30 10
chór Beata Urbanowicz IV-VI piątek 12.50-13.35 11
SKS Przemysław Grabicki IV-VI poniedziałek 15.00-15.45  
SKS Monika Karlińska I-III

poniedziałek

czwartek

13.30-14.30

13.30-14.30

 
Zajęcia logopedyczne Małgorzata Pysiewicz  

wg indywidualnego

harmonogramu

   

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE ROK SZKOLNY 2017/18

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

Koło

j. niemieckiego

Westyna Pawlewicz

IV

środa, czwartek

08.00 - 08.45

10

Koło plastyczne

Renata Subocz

0, I, II, III

poniedziałek

13.00 - 14.30

8

Koło artystyczne

Barbara Kopera

III

wtorek

13.00 - 14.30 11

Zajęcia logopedyczne

Małgorzata Pysiewicz

Dla zakwalifikowanych

poniedziałek,

wtorek

środa

czwartek

 

15.45-16.30

 

 

Biblioteka

 

 

Gimnastyka korekcyjna

Monika Karlińska

Dla zakwalifikowanych

środa

13.00 - 13.45 sala gimnastyczna

SKS

dla młodszych

Monika Karlińska

 I, II, III

poniedziałek,

środa

13.45 - 15.00

sala gimnastyczna

SKS dla starszych

 

Monika Karlińska

IV, V, VI

czwartek

13.45 - 15.25 sala gimnastyczna

Konwersatoria

z j. angielskiego

Anna Kaźmierowska

VI

 

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze

z j. polskiego

Aleksandra Kraszewska

IV

V

VI

poniedziałek

 

czwartek

13.45 - 14.30

 

13.45 - 14.30

10

 

1

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

Joanna Kropiwiec

IV

V

VI

 

   

Zajecia rozwijające

z matematyki

Joanna Kropiwiec IV, V, VI      

Zajęcia wyrównawcze

Barbara Kopera

II

 

   

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Barbara Kopera

VI

 

   

Zajęcia wyrównawcze

Westyna Pawlewicz

III

 

   

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Westyna Pawlewicz

III

 

   

Zajęcia wyrównawcze

Danuta Cichowicz

0

wtorek

12.50-13.35

s. 8

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Danuta Cichowicz

IV

V

 

   

Język angielski

(forma odpłatna

dla chętnych)

Szkoła Językowa 

"Bingo"

grupa 1     kl.   " 0"

grupa 1     kl.    "0"

grupa 2     kl.    I, II, III

grupa 2     kl.    I, II, III

grupa 3      kl.   III, IV

grupa 3      kl.   III, IV

 

   

Zajęcia taneczne

( forma odpłatna

dla chętnych )

JOY DANCE

Roko Łuczak

   0, I, II, III

      

 

 

   

Zajeciq taneczne

( forma odpłatna dla chętnych )

p. Szymon O, I, II, III      

Aerobik

dla kobiet 

z Pilchowa

(forma nieodpłatna)

Karlińska Monika panie      

Siatkówka

dla mieszkańców Pilchowa

Sołtys

p. Ireneusz Todorski (chętni proszeni są

o kontakt  tel.

603 804 066)

dorośli wtorki, czwartek 20.00 sala gimnast.