Szkoła Podstawowa w Pilchowie

KLASA 1

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00-

8.45

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

2

8.55-

9.40

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Informatyka

3

9.50-

10.35

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

4

10.50-11.35

Religia

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

5

11.45-12.30

Zajęcia wyrównawcze

 

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

 

6

13.00-13.45

 

 

Gimnastyka korekcyjna

 

 

7

13.55-14.40

 

 

SKS

 

 

8

14.50-15.35

 

 

SKS

 

 

 

KLASA 2

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00-

8.45

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Basen

Wychowanie fizyczne

2

8.55-

9.40

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Basen

Edukacja wczesnoszkolna

3

9.50-

10.35

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Informatyka

4

10.50-11.35

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

5

11.45-12.30

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia wyrównawcze

Religia

6

13.00-13.45

 

 

Gimnastyka korekcyjna

 

Etyka

7

13.55-14.40

 

 

SKS

 

 

8

14.50-15.35

 

 

SKS

 

 

 

KLASA 3

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00-

8.45

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Basen

Religia

2

8.55-

9.40

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Basen

Język angielski

3

9.50-

10.35

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

10.50-11.35

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

11.45-12.30

Religia

Wychowanie fizyczne

Zajęcia wyrównawcze

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

6

13.00-13.45

Informatyka

Koło artystyczne

Gimnastyka korekcyjna

Informatyka

Etyka

7

13.55-14.40

 

Koło artystyczne

SKS

 

 

8

14.50-15.35

 

 

SKS

 

 

 

KLASA 4

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00-

8.45

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe

Religia

Koło języka niemieckiego

Koło języka niemieckiego

Zajęcia z wychowawcą

2

8.55-

9.40

Język polski

Plastyka

W-F

Język polski

W-F

3

9.50-

10.35

Matematyka

W-F

Informatyka

Przyroda

Język polski

4

10.50-11.35

Przyroda

Język polski

Język angielski

Matematyka

Język polski

5

11.45-12.30

Muzyka

Matematyka

Religia

Język angielski

Język angielski

6

13.00-13.45

Historia

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Matematyka

W-F

Technika

7

13.55-14.40

 

WDŻ

Zajęcia wyrównawcze - matematyka

SKS

 

8

14.50-15.35

 

 

 

SKS

 

 

KLASA 5

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00-

8.45

Przyroda

Język angielski

W-F

Matematyka

Historia i społeczeństwo

2

8.55-

9.40

Język angielski

Matematyka

Język angielski

Matematyka

Przyroda

3

9.50-

10.35

Język polski

Plastyka

Język polski

Język polski

W-F

4

10.50-11.35

Religia

W-F

Zajęcia komputerowe

Religia

Matematyka

5

11.45-12.30

W-F

Język polski

Historia i społeczeństwo

Muzyka

Język polski

6

13.00-13.45

Zajęcia rozwijające z języka polskiego

Godzina wychowawcza

Przyroda

 

 

7

13.55-14.40

 

Technika

Koło języka polskiego

SKS

 

8

14.50-15.35

 

WDŻ

 

SKS

 

 

 

KLASA 6

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00-8.45

 

Przyroda

Język polski

Język polski

Język polski

2

8.55-9.40

Matematyka

WF

Język polski

WF

Język polski

3

9.50-10.35

Religia

Matematyka

WF

Religia

Przyroda

4

10.50-11.35

Język angielski

Język angielski

Matematyka

Zaj. komp.

Język angielski

5

11.45-12.30

Historia

Lekcja wychowawcza

Matematyka

Matematyka

Muzyka

6

13.00-13.45

WF

Technika

Historia

Język angielski

Plastyka

7

13.55-14.40

Zaj. wspierające - Historia

Język polski

Przyroda

Język polski -

zaj. wyrównawcze

Matematyka - zaj. wyrównawcze

SKS

Chór

8

14.50-15.35

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

WDŻ

Koło Języka polskieg0

 

SKS