Zachęcamy Państwa do włączenia się w zbiórkę!
Jako szkoła kolejny już rok uczestniczymy w Programie Edukacyjnym dla Szkół 
ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY.
 
Pojemnik główny znajduje się w holu szkoły, dodatkowy pojemnik znajduje się przy świetlicy szkolnej.
 
ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
 
 
Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. 
 
 
Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A. które działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia majace na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

 

biosystem organizacja      biosystem elektro


Partnerem Głównym Programu jest spółka Biosystem S.A.

 

Włącz Eco Wyobrażnię

 

Kontakt

91 452 64 14
pilchowo@sptanowo.pl

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony