Szkoła Podstawowa w Pilchowie

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej.”

                                                                Janusz Korczak
Niech to motto naszej szkoły będzie wykładnią w wychowaniu młodego pokolenia.

Ogłoszenia

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2019/2020 czynna będzie

w godzinach 6.45 - 16.45

 

Oddział przedszkolny w roku szkolnym 2019/2020 czynny będzie

w godzinach 6.00 - 17.00