Szkoła Podstawowa w Pilchowie

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej.”

                                                                Janusz Korczak
Niech to motto naszej szkoły będzie wykładnią w wychowaniu młodego pokolenia.

Ogłoszenia

Dnia 18.10.2019 r. uczniowie klasy I pasowani byli na uczniów naszej szkoły.
Pierwszaki zaprezentowały program artystyczny. Dzieci recytowały wiersze, zaśpiewały  piosenkę.

Po programie artystycznym, dzieci złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane przez panią wicedyrektor Izabelę Litwicką na uczniów. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom wraz ze zdjęciem i upominek.

 Po uroczystości dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.