Szkoła Podstawowa w Pilchowie

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej.”

                                                                Janusz Korczak
Niech to motto naszej szkoły będzie wykładnią w wychowaniu młodego pokolenia.

Ogłoszenia

Rozpoczęła się zabawa w odnajdowanie na zdjęciach z dawnych lat dziecięcych pracowników szkoły.
Zarówno nauczycieli jak i  obsługi.  
Zadaniem uczniów jest rozpoznać poprawnie jak najwiecej osób spośród umieszczonych zdjęć.
Dla nauczycieli również jest zadanie!!! Muszą rozpoznać na zdjęciach przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
Dla osób, które rozpoznają największa liczbę przedstawionych na zdjęciach osób  czeka niespodzianka!!!
Konkurs trwa do 31 października!!!  Powodzenia.