Szkoła Podstawowa w Pilchowie

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej.”

                                                                Janusz Korczak
Niech to motto naszej szkoły będzie wykładnią w wychowaniu młodego pokolenia.

Ogłoszenia

STANOWISKO GMINY W SPRAWIE

UTWORZENIA SAMODZIELNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PILCHOWIE

 

Proszę otworzyć załączone linki:

 

Pismo od Burmistrza Polic

Załączniki do pisma Burmistrza Polic