Szkoła Podstawowa w Pilchowie

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej.”

                                                                Janusz Korczak
Niech to motto naszej szkoły będzie wykładnią w wychowaniu młodego pokolenia.

Ogłoszenia

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o zawieszeniu zajęć we wszystkich placówkach oświatowych

i uczelniach w Polsce, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tanowie informuje:

- 12 i 13 marca 2020 r. w szkole odbędą się tylko zajęcia opiekuńcze dla najbardziej potrzebujących uczniów.

 

W miarę możliwości proszę o nie posyłanie dzieci do szkoły.

-od 12 marca 2020 r. zostają zawieszone wszelkie działania szkolne, tj. konkursy, egzaminy próbne, wyjścia klasowe itp.

- od poniedziałku 16 marca 2020 r. szkoła będzie zamknięta dla wszystkich uczniów.

 

Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się zgodnie

z terminarzem.

O wszelkich zmianach będą informowani Państwo na bieżąco

za pomocą dziennika elektronicznego.

Proszę o rozwagę i zrozumienie problemu.