Oddział Przedszkolny w roku szkolnym 2019/2020 czynny będzie w godzinach 6.30 - 17.00.