W załączeniu: menu.

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania rygoru sanitarnego (posiadają maseczki, dezynfekują ręce).
Ze względu na sytuacje epidemii prosimy o nie towarzyszenie dziecku w uroczystości. 
Rodzice klas ósmej w Tanowie i szóstej w Pilchowie-zapraszamy na uroczystość tylko jednego rodzica dziecka.
Istnieje możliwość odebrania świadectwa w innym terminie.

Czytaj więcej: Harmonogram zakończenia roku szkolnego dla klas I-VIII 26 czerwca 2020r.

Drodzy szóstoklasiści, Szanowni Rodzice, 
 
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów dwujęzycznych 19 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych.
 
UWAGA! 
Sprawdzian dotyczy uczniów klas VI, którzy złożyli deklarację przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych.
 

Czytaj więcej: II etap rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych - sprawdzian predyspozycji językowych

 

25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w szkole. Rodzice  zainteresowani  opieką świetlicową dla swoich dzieci wypełniają zgłoszenie (wzór załącznik nr 1). Zgłoszenie należy wysłać za pośrednictwem Librusa do wychowawcy klasy do środy 20 maja. Pozostałe zgłoszenia prosimy przesyłać co najmniej na 3 dni przed planowanym powrotem dziecka do szkoły.
 
Ważne !
Godziny pracy świetlicy szkolnej będą uzależnione od potrzeb zainteresowanych rodziców i możliwości organizacyjnych szkoły i zostaną podane w odrębnym komunikacie 22 maja. 
                                                                                                                       
Dyrekcja Szkoły
Szanowni Państwo,
 
Już 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK, w których – za darmo! - będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania. 

Czytaj więcej: Zapisz dziecko do Klubu Młodego Programisty online

Światowy Dzień Ziemi po raz pierwszy obchodzono 22 kwietnia 1970 r. w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego. Tego dnia powinniśmy nie tylko głosić postawy ekologiczne, lecz przede wszystkim wdrażać je w życie społeczne.
 
W tym wyjątkowym czasie zachęcamy wszystkich do refleksji i wykonania choćby małego kroku w kierunku poprawy jakości naszej planety np. poprzez rezygnację z opakowań z tworzyw sztucznych, segregację odpadów, oszczędzanie wody. Kształtujmy postawy ekologiczne u dzieci już od najmłodszych lat!
Drodzy Rodzice i Uczniowie,
 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca realizujemy podstawę programową poprzez zdalne nauczanie. W naszej szkole nauczanie na odległość prowadzimy z  wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 - aplikacji Teams. ( klasy 4-8) i dziennika Librus (klasy 1-3). Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców, a także w trosce o nauczycieli wprowadzamy jednak pewne zmiany. Zmiany będą obowiązywać tylko w przypadku przedłużenia przez rząd zamknięcia placówek oświatowych.
 1. Od 15 kwietnia do odwołania zdalne zajęcia szkolne odbywać się będą według nowego planu.

Klasy I-III

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

konsultacje

edukacja wczesnoszkolna

w tym wf

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

w tym wf

j. angielski

religia

Klasy IV-VIII

Lp.

przedmiot

dzień tygodnia

częstotliwość

klasa VII od 4 maja

klasa VIII

konsultacje

dla uczniów

1.

j. polski

poniedziałek

środa

2x /tydz.

-

+1h we

wtorek

pozostałe dni wg planu

2.

matematyka

wtorek

czwartek

2x /tydz.

+1h w środę

pozostałe dni wg planu

3.

j. angielski

wtorek

1x /tydz.

+1h w piątek

pozostałe dni wg planu

j. niemiecki

poniedziałek

1x /tydz.

+1h w czwartek

+1h w czwartek

4.

wos

historia

biologia/przyroda

chemia

geografia

piątek

 

 

 

1x /tydz.

 

 

 

-

+1h w poniedziałek

 

 

pozostałe dni wg planu

fizyka

wtorek

 

czwartek

5.

informatyka

muzyka

plastyka

technika

wf

religia/etyka

Edb

wdż

poniedziałek

1x/2tyg.

-

pozostałe dni wg planu

6.

zaj. z wych.

wg potrzeb

-

-

-

 1. W określonym dniu tygodnia w godzinach 8.00 - 10.00 nauczyciele przesyłają zadania do wykonania, podając instrukcję, wskazówki dotyczące wykonania zadania, terminu odesłania pracy.
 2. Uczniowie wykonują te zadania zgodnie z wytycznymi nauczyciela, samodzielnie, w grupie poprzez wideokonferencje lub konsultacje z nauczycielem za pośrednictwem czatu lub wideorozmowy – dotyczy klas 4-8.
 3. Każdego dnia w godzinach 10.00 - 14.00 nauczyciele konkretnych przedmiotów pomagają uczniom w wykonaniu zadań, organizują spotkania, wideokonferencje, konsultacje. Nauczyciele tych konkretnych przedmiotów są również dostępni w pozostałe dni tygodnia w godzinach 10.00 - 13.00 i pozostają w gotowości do pomocy uczniom- dotyczy klas 4-8.
 4. Planowane spotkania, wideokonferencje będą zapisywane w kalendarzu (w aplikacji Teams) - dotyczy klas 4-8.
 5. Udział w wideokonferencjach nie jest obowiązkowy dla uczniów, uczeń może samodzielnie wykonywać zadania w swoim tempie i zgodnie z rytmem dnia i zasadami obowiązującymi w każdym domu. Jeżeli jednak uczeń ma trudności z wykonaniem zadań, zrozumieniem zagadnienia - zachęcamy do kontaktu z nauczycielem-dotyczy klas 4-8.
 6. Uczniowie w danym dniu tygodnia zajmują się przede wszystkim zadaniami z przedmiotów obowiązujących w tym dniu, ale jeśli wykonają zadania, to mogą poświęcić czas na inne przedmioty-dotyczy klas 4-8.
 7. Koordynatorem nauczania zdalnego w każdej klasie pozostaje wychowawca, komunikując się z zespołem nauczycieli, rodzicami i uczniami.
 8. Rodzice uczniów klas 1-3 mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcą za pośrednictwem dziennika Librus lub innych ustalonych z nauczycielami form kontaktu.
 9. Zdalne nauczanie obowiązuje wszystkich uczniów.
 10. Uzyskane oceny będą zapisywane w dzienniku elektronicznym Librus.

Kontakt

91 452 64 14
pilchowo@sptanowo.pl

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony