Dnia 14 marca 2022 r.  o godz. 8:00 rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police.  

 

Nabór dzieci na nowy rok szkolny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie się odbywał za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:  

https://rekrutacja-przedszkole.ug.police.pl 

 

Do korzystania z elektronicznego systemu naboru niezbędny jest komputer bądź   dowolne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową. W systemie, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”, będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.  

 

Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji będzie dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych w celu dopełnienia następujących czynności:  

 

- 4 marca 2022 r. od godziny 8.00 – 11 marca 2022 r. do godziny 15.00 złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/ prawnych opiekunów, których dziecko już uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego,  

- 14 marca 2022 r.  od godziny 8:00 – 25 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z wymaganymi załącznikami.  

 
Uwaga!  

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie, których dziecko obecnie już uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, nie złożą deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego we wskazanym wyżej terminie, wchodzą w proces rekrutacji w celu ubiegania się o ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. W takim przypadku niezbędne jest złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi załącznikami.   

 
W celu elektronicznego wypełnienia wniosku/deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  

 
Po dokonaniu rejestracji w systemie wniosku rodzice/opiekunowie prawni, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania wniosku za jego pomocą. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 lutego 2015 r.  

 
W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku/deklaracji oraz załączników. Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wówczas złożyć w sekretariacie placówki wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.  

 
Uwaga!  
Każdy zarejestrowany wniosek musi być zatwierdzony przez przedszkole wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.  

 
Oświadczenia (załączniki do wniosku) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).  

Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy e-PUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich kontaktów zdalnych z administracją.  

 
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Police.  

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.  

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.  
 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać także  udział  dzieci, które ukończyły  2,5- roku oraz dzieci zamieszkałe poza Gminą Police.  

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola przysługuje jednak dzieciom 3- letnim (i starszym) oraz mieszkańcom Gminy Police. 

 

Warunkiem przyjęcia dzieci 2,5 letnich oraz zamieszkałych poza Gminą Police  jest posiadanie przez dane przedszkole wolnych miejsc. 

 

 
W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, Burmistrz Polic wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej na terenie Gminy Police, który przyjmie dziecko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz placówek publicznych w Gminie Police, do których odbędzie się nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023:  

 

 

Przedszkole Publiczne nr 1 „Calineczka” 

ul. Traugutta 13-15 

72-010 Police 

tel. 91 3-176-631 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 

ul. Robotnicza 13 

72-010 Police 

tel. 91 3-176-982 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przedszkole Publiczne nr 6 „Leśne” 

ul. Wróblewskiego 3 

72-010 Police 

tel. 91 4-554-592 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przedszkole Publiczne nr 8 „Bajkowe” 

ul. Wyszyńskiego 31 

72-010 Police 

tel. 91 3-177-354 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przedszkole Publiczne nr 9 „Tęczowa Kraina” 

ul. Piaskowa 13 

72-010 Police 

tel. 91 4-240-746 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przedszkole Publiczne nr 10 

ul. Piaskowa 112 

72-010 Police 

tel. 91 3-179-126 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przedszkole Publiczne nr 11 

ul. Przyjaźni 1 
ul. Przyjaźni 33 

72-010 Police 

tel. 91 3-177-296 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przedszkole Publiczne Tanowo 

ul. Szczecińska 70 

72-004 Tanowo 

tel. 91 3-126-677 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przedszkole Publiczne Trzebież 

ul. Wkrzańska 9 

72-020 Trzebież 

tel. 91 3-128-271 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi 

ul. Owocowa 5 

72-015 Police 

tel. 91 4-316-480 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie 

Szkoła Filialna w Pilchowie 

ul. Szczecińska 1 a 

72-004 Tanowo 

tel. 91 4-526-414 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

W dniu 14 marca 2022 r. od godz. 8:00 rozpocznie się rekrutacja uczniów do klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2022/2023  

 

Nabór uczniów na nowy rok szkolny do klas pierwszych szkół podstawowych będzie się odbywał   
za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji, który będzie dostępny pod adresem:  

 

https://rekrutacja-szkola.ug.police.pl 

 

Do korzystania z elektronicznego systemu naboru wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową. W systemie w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje” będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.  

 

Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji będzie dostępna w celu dopełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:  

- od 14 marca 2022 r. od godziny 8.00 do 25 marca 2022 r. do godziny 15.00 - zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 

- od 14 marca 2022 r. od godziny 8.00 do 25 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zamieszkałego poza obwodem szkoły.  

 
W celu elektronicznego wypełnienia wniosku lub zgłoszenia potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  

 
Po dokonaniu w systemie rejestracji wniosku lub zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania zgłoszenia lub odpowiednio wniosku za pomocą swojego profilu zaufanego. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku.  

 

Oświadczenia (załączniki do wniosku) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).  

 
Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego, mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny dziecka posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich zdalnych kontaktów z administracją.  

 
W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku lub zgłoszenia w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku lub zgłoszenia. Podpisany wniosek lub zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami należy wówczas złożyć w sekretariacie szkoły wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.  
 

Uwaga!  
Każdy zarejestrowany wniosek/zgłoszenie musi być zatwierdzony przez szkołę wybraną na pierwszym miejscu listy preferencji, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.  

 
Do klas I w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Police 

- 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;  

- 6 letnie (urodzone w roku 2016) - zamieszkałe w obwodzie danej szkoły – na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka jest odbycie przez nie w poprzednim roku szkolnym, co najmniej rocznego wychowania przedszkolnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;  

- dzieci spoza obwodu szkoły - w miarę posiadania w placówce wolnych miejsc w postępowaniu uzupełniającym.  

 

 

 

Wykaz placówek publicznych w Gminie Police, do których odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023:  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 

ul. Sikorskiego 8 

72-010 Police 

 

ul. Traugutta 4 

72-010 Police 

tel. 91 4-240-909 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

tel. 91-43-16-444 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi 

ul. Siedlecka 4 

72-010 Police 

tel. 91 3-176-950 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

ul. Wojska Polskiego 68 

72-010 Police 

Ul. Cisowa 2  
72-020 Police 

tel. 91 4-648-370 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi 

ul. Owocowa 5 

72-015 Police 

tel. 91 4-316-480 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Szkoła Podstawowa nr 8  

im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 

ul. Piaskowa 99 

72-010 Police 

 

ul. Tanowska 14 

72-010 Police 

tel. 91 4-324-880 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

tel. 91-3-176-785 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza  

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie 

ul. Szczecińska 31 

72-004 Tanowo 

tel. 91 3-126-624 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie 

Szkoła Filialna w Pilchowie 

ul. Szczecińska 1 a 

72-004 Tanowo 

tel. 91 4-526-414 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży 

ul. Wkrzańska 19a 

72-020 Trzebież 

tel. 91 4-241-210 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I PRZEDSZKOLA
 
Rekrutacja do klasy pierwszej i przedszkola na rok szkolny 2022/2023 będzie odbywać się drogą elektroniczną. Ulega zmianie terminarz naboru. Wkrótce na stronie szkoły pojawi się informacja dotycząca nowych terminów i zasad rekrutacji elektronicznej.

TERMIN REKRUTACJI ZOSTAŁ ZMIENIONY- REKRUTACJA DO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZACZYNA SIĘ OD 14 MARCA 2022 R.

 

http://sptanowo.pl/images/rok20-21/rekrutacja/Zarzdzenie_Burmistrza.pdf

 

W załączeniu: zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Polic z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2021/2022 (doc, pdf).

 

Dokumenty należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Kandydaci do oddziału przedszkolnego składają : 

dodatkowo jeśli dziecko jest na liście kandydatów zakwalifikowanych:

Kandydaci do szkoły składają:

dodatkowo jeśli dziecko jest na liście kandydatów zakwalifikowanych:

 

W załączeniu:

Kontakt

91 452 64 14
pilchowo@sptanowo.pl

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony