1. Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica  znajduje się do pobrania karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021.
  2. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
  3. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, przesłanej  w formie skanu do sekretariatu  szkoły w terminie do dnia 03.09.2020 r.
Zapisując dziecko do świetlicy rodzic powinien:
  • zapoznać się z regulaminem obowiązującym w świetlicy na stronie szkoły – zakładka świetlica.

Kontakt

91 452 64 14
pilchowo@sptanowo.pl

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony