Szkoła Podstawowa w Pilchowie

Cele samorządu

Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.

Znalezione obrazy dla zapytania wybory samorządu uczniowskiego

W naszej szkole zakończyła się kampania wyborcza, w której 10  uczniów złożyło swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego. Przygotowali oni plakaty z prezentacją m.in. swoich zainteresowań i propozycją działań w Samorządzie. 

 

Wybory odbyły się 27 września 2019 r. W głosowaniu udział brali uczniowie z klas 3-6. 

Do Rady Samorządu Uczniowskiego, zdobywając najwięcej głosów, weszli  następujący uczniowie:
Matylda Semeniuk Kurek - przewodnicząca
Hanna Woźniak- zastępca przewodniczącej
Nikodem Wirkijowski- sekcja muzyczna, odpowiedzialna również za sprzęt nagłaśniający, 
Agnes Kesbers
Aleksandra Wróbel
Maja Psuj
Weronika Antczak
Karolina Orjanik
Matylda Prieditis
Aleksander Kurylczyk
 
Wszystkim kandydatom bardzo dziękuję za start  i odpowiednie przygotowanie do kampanii.
Gratuluję zdobytych głosów.
                                                                      Monika Karlińska- opiekun Samorządu Uczniowskiego
 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

OPIEKUNEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

ZOSTAŁA P. MONIKA KARLIŃSKA