Szkoła Podstawowa w Pilchowie

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
3/4 latki

Adriana Pyskir

5/6 latki  Magdalena Rybarczyk
KL. I

Maciej Baranowski

KL. II

Katarzyna Olbryś-Muszyńska

KL. III

Aleksandra Machnowska - Wiceprzewodnicząca

KL. IV

Agnieszka Worbs

KL.V

Aleksandra Kurylczyk

KL. VI

Marcin Prieditis - Przewodniczący RR


100 zł przy jednym dziecku w szkole na cały rok,
Informujemy, że składki do Rady Rodziców pozostają w kwotach niezmienionych tj.,

80 zł przy dwojgu dzieci,
50 zł na troje lub więcej dzieci.

Wpłat prosimy dokonywać:
1) na konto bankowe Rady Radziców w Banku PKO B.P.  S.A. nr rachunku:
70 1020 4795 0000 9102 0276 8539  
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę)
2) w dniu zebrania z rodzcami. Skarbnik będzie na terenie szkoły po zebraniach. 

Informację na temat planu działalności Rady Rodziców otrzymacie
Państwo na najbliższym zebraniu wraz z rozliczeniem finansowym za ubiegły rok. 

Zachęcamy również do zapoznania się z utworzonym Regulaminem Rady Rodziców.
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW