Szkoła Podstawowa w Pilchowie

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
KL. 0 Anna Baranowska- Sekretarz RR
KL. I Arleta Sobczyńska - Członek Komisji Rewizyjnej
KL. II Jarosław Wróblewski - Skarbnik
KL. III Grzegorz Daszkowski - Członek Komisji Rewizyjnej
KL. IV Anna Antczak - Członek Komisji Rewizyjnej
KL.V Marcin Prieditis - Przewodniczący RR
KL. VI Aleksandra Machnowska - Zastępca Przewodniczącego RR

 

PRZEDSTAICIELE RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

KL. I

Jarosław Wróblewski - członek Komisji Rewizyjnej

KL. II

Grzegorz Daszkowski - członek Komisji Rewizyjnej

KL. III

Agnieszka Worbs - Kesbers - Sekretarz

KL.IV

Marcin Prieditis - Z-ca Przewodniczącej

KL.V

Aleksandra Machnowska - Skarbnik

KL. VI

Anna Wielebińska-Kujawa - Przewodnicząca

 

 

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

kl. 0 Nowak Karolina - z-ca Przewodniczącej
kl. I Popowska Ewelina - Sekretarz
kl. II Przyłucka Agnieszka
kl. III Machnowska Aleksandra - członek Komisji Rewizyjnej
kl. IV Kujawa-Wielebińska Anna - Skarbnik
kl. V

Blümel Katarzyna - Przewodnicząca

kl. VI Górska Kinga - członek Komisji Rewizyjnej
Informujemy, że składki do Rady Rodziców pozostają w kwotach niezmienionych tj., 
100 zł przy jednym dziecku w szkole na cały rok,
80 zł przy dwojgu dzieci,
50 zł na troje lub więcej dzieci.

Wpłat prosimy dokonywać:
1) na konto bankowe Rady Radziców w Banku PKO B.P.  S.A. nr rachunku:
70 1020 4795 0000 9102 0276 8539  
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę)
2) w dniu zebrania z rodzcami. Skarbnik będzie na terenie szkoły po zebraniach. 

Informację na temat planu działalności Rady Rodziców otrzymacie
Państwo na najbliższym zebraniu wraz z rozliczeniem finansowym za ubiegły rok. 

Zachęcamy również do zapoznania się z utworzonym Regulaminem Rady Rodziców.
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW