W jakich latach pełniła Pani funkcję dyrektora szkoły?
B. K. Dyrektorem byłam w latach 1987 - 2001. Na początku zostałam powołana na dyrektora szkoły, a na następne kadencje zostałam wybrana w drodze konkursu.

Czytaj więcej: Wywiad z Panią Dyrektor Barbarą Kliszewską

Odpowiedzialnym dyrektorem zostałam w latach 1982-85. Od razu zostały przydzielone mi pewne zadania. Przed tym okresem była to szkoła czteroklasowa, w chwili objęcia stanowiska dyrektora w szkole było pięć klas. Otrzymałam zadanie sukcesywnego  utworzenia szkoły ośmioklasowej. 

Czytaj więcej: Wspomnienia Pani Dyrektor Aleksandry Stachowiak

Jak długo pan pracował?
S.F.: Rozpocząłem w 1953 r. w tzw. jednoklasówce w Siadle Dolnym. Klasy były łączone 1-2 i 3-4.  Do  szkoły w Pilchowie przyszedłem do pracy w 1985r. jesienią, kiedy już byłem na emeryturze.  Wówczas pan Sierakowski mnie tutaj zatrudnił.

Czytaj więcej: Wywiad z Panem Stanisławem Filipiakiem

 U: Witamy panią bardzo serdecznie.
 
B.K.:  Z tego co wiem, to zaprosiliście mnie tutaj w związku z obchodami 70- lecia szkoły w Pilchowie. Tak się składa, że 70- lecie szkoły łączy się również z 70-leciem sołectwa. Część z Was mieszka w samym Pilchowie, a część na terenie sołectwa.
 
Co byście chcieli się dowiedzieć? Jakie macie pytania?

Czytaj więcej: Wywiad z Panią Barbarą Kulpą - przeprowadzony przez uczniów klasy VI

Jak długo pracowały Panie jako nauczycielki?
K. P.:  Do pracy przyszłam 15 sierpnia 1954r. Przepracowałam w  szkole 35 lat i wszystkie lata w jednej szkole, tutaj w Pilchowie. Na emeryturę odeszłam w 1984 r., ale potem jeszcze pracowałam 5 lat.
 
J. P.: Ja przyszłam do pracy w 1960 r. Również wszystkie 30 lat pracy miałam w tej jednej szkole. Potem jeszcze pół roku uczyłam języka polskiego, gdyż nie było nauczyciela. Wówczas moja córka chodziła do 8 klasy i martwiłam się, żeby dostała się do wymarzonej szkoły średniej. Dlatego zgodziłam się wrócić na ten okres.

Czytaj więcej: Wywiad z Panią Jadwigą Puczyńską i Panią Krystyną Prymaczuk

Pani Elżbieta Głażewska przepracowała w Szkole Podstawowej w Pilchowie 25 lat. Była nauczycielką matematyki.
 
1.Jak zaczęła się pani przygoda ze szkołą w Pilchowie?
Przyjechałam z mężem do Szczecina z Głażewa. Miałam bardzo dobre wykształcenie na tamte czasy ponieważ ukończyłam 5 letnie liceum pedagogiczne i 2 letnie studium nauczycielskie – kierunek matematyka  fizyka. Dostałam propozycję pracy w szkole w Trzebieży i w Pilchowie. W 1971r jadąc taksówką zatrzymałam się w Pilchowie. Bardzo spodobała mi się okolica. Zgłosiłam się do dyrektora szkoły w Pilchowie p. Kulpy , który przyjął mnie bardzo serdecznie. Pan dyr. Kulpa był człowiekiem bardzo konkretnym i wymagającym. Był bardzo dobrym organizatorem. Zatem zaczęłam pracę w szkole w Pilchowie od 1 września 1971r do 31.sierpnia 1973r. Potem nastąpiła reforma Kuberskego i zostałam oddelegowana do Szkoły Podstawowej w Tanowie. Tam pracowałam do 31.października 1982r.Potem odeszłam na urlop i powróciłam do szkoły w Pilchowie 1 września 1986 r. Wtedy dyrektorem był pan. T. Bochnia  on przyjmował mnie do pracy.

Czytaj więcej: Wywiad z Panią Elżbietą Głażewską

W jakich latach pracowała Pani w naszej szkole?
E.Z. : 1994-2006 r., czyli 12 lat. Pracowałam w nauczaniu początkowym, w starszych klasach miałam w pewnym okresie plastykę. Dodatkowo uzupełniałam etat pracą na świetlicy.
 

Czytaj więcej: Wywiad z Panią Elżbietą Zarosińską

W jakich latach pełnił pan funkcję sołtysa Pilchowa?
M.R.: Sołtysem Pilchowa bylem przez 4 kadencje. Zaczęło się w 1998 r. i sprawowałem tę funkcję do 2015 r. Jedna kadencja trwa 4 lata, więc sołtysem byłem 16 lat, a wcześniej byłem w Radzie sołeckiej Pilchowa. Od tego czasu zaczęła się „przygoda” z działaniem na rzecz całego sołectwa. To nie tylko samo Pilchowo, również Leśno Górne, Stare Leśno, Sierakowo, Bartoszewo, Żółtewo.
 
Rolą sołtysa jest równomierne rozwijanie tych wszystkich miejscowości, tak aby każda z nich była zapamiętana.
 
 

Czytaj więcej: Wywiad z Panem Sołtysem Michałem Rajewskim

Jak długo mieszka Pani w Pilchowie?
J. W.: Od  46 roku. Przeprowadziliśmy się z Niemiec, gdzie przebywaliśmy w polskim obozie. Na początek zamieszkaliśmy w jednej ze szkół szczecińskich, a następnie wprowadziliśmy się do Pilchowa. Wówczas w Pilchowie było jeszcze mnóstwo Niemców, Polaków jeszcze nie było. Niemcy bardzo szybko wyjechali stąd. Wśród polskich rodzin można wymienić rodzinę Starowiczów, Olejniczaków, Puczyńskich, Gotówka.

Czytaj więcej: Wywiad z Panią Janiną Woźniak - mieszkanką Pilchowa oraz byłą uczennicą szkoły w Pilchowie

Czy pamięta Pani, kto był pierwszym sołtysem?
Cz.Cz.: Pan Starowicz.
 
Jak zapamiętała Pani szkołę  z dawnych lat?
Cz.Cz.: W szkole wszystkie ławki i krzesła znajdowały się na strychu w starej szkole i dzieci musiały znieść te meble. Dawniej były tylko cztery klasy, dwie klasy były ze sobą łączone, pierwsza z  drugą i trzecia z czwartą. Na początku był tylko jeden nauczyciel, pan Żwikiewicz.

Czytaj więcej: Wywiad z Panią Czesławą Czajką

Kontakt

91 452 64 14
pilchowo@sptanowo.pl

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony