Szkoła Podstawowa w Pilchowie

W jakich latach pełniła Pani funkcję dyrektora szkoły?

B. K.Dyrektorem byłam w latach 1987 - 2001. Na początku zostałam powołana na dyrektora szkoły, a na następne kadencje zostałam wybrana w drodze konkursu.

Odpowiedzialnym dyrektorem zostałam w latach 1982-85. Od razu zostały przydzielone mi pewne zadania. Przed tym okresem była to szkoła czteroklasowa, w chwili objęcia stanowiska dyrektora w szkole było pięć klas. Otrzymałam zadanie sukcesywnego  utworzenia szkoły ośmioklasowej. 

Jak długo pan pracował?

 

S.F.:Rozpocząłem w 1953 r. w tzw. jednoklasówce w Siadle Dolnym. Klasy były łączone 1-2 i 3-4.  Do  szkoły w Pilchowie przyszedłem do pracy w 1985r. jesienią, kiedy już byłem na emeryturze.  Wówczas pan Sierakowski mnie tutaj zatrudnił.

 U: Witamy panią bardzo serdecznie.

 

B.K.:  Z tego co wiem, to zaprosiliście mnie tutaj w związku z obchodami 70- lecia szkoły w Pilchowie. Tak się składa, że 70- lecie szkoły łączy się również z 70-leciem sołectwa. Część z Was mieszka w samym Pilchowie, a część na terenie sołectwa.

Co byście chcieli się dowiedzieć? Jakie macie pytania?

Jak długo pracowały Panie jako nauczycielki?

 

K. P.:  Do pracy przyszłam 15 sierpnia 1954r. Przepracowałam w  szkole 35 lat i wszystkie lata w jednej szkole, tutaj w Pilchowie. Na emeryturę odeszłam w 1984 r., ale potem jeszcze pracowałam 5 lat.