Szkoła Podstawowa w Pilchowie

W roku szkolnym 2017 / 2018 zaszczytny tytuł

 

„Przyjaciela Szkoły”


przyznano:

 

Panu Marcinowi Prieditisowi

 

Panu Aleksandrowi Dobie

W roku szkolnym 2016 / 2017 zaszczytny tytuł

 

 

 „Przyjaciela Szkoły”

 

 
przyznano:

Pani Annie Antczak


Pani Agnieszce Worbs


Panu Izydorowi Zubowiczowi


i cukierni „Izybar”

  

W roku szkolnym 2015 / 2016 zaszczytny tytuł

 

„Przyjaciela Szkoły”

 

przyznano:

 

Pani Katarzynie Blümel

 

Pani Annie Wielebińskiej - Kujawie

 

Pani Kindze Banaszak - Górskiej

 

Pani Iwonie Rucińskiej

 

Regulamin przyznawania

honorowego tytułu

Przyjaciel Szkoły”

 

§ 1.

1.Honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły” przyznaje się osobom prywatnym, instytucjom, firmom, które w szczególny sposób przyczyniły się do promocji, wspierania i popularyzowania Szkoły, podejmowały inicjatywy mające na celu podnoszenie jakości bazy dydaktycznej i rozwoju uczniów Szkoły Podstawowej w Pilchowie.