W roku szkolnym 2017 / 2018 zaszczytny tytuł
„Przyjaciela Szkoły”
przyznano:
 
Panu Marcinowi Prieditisowi
Panu Aleksandrowi Dobie
W roku szkolnym 2016 / 2017 zaszczytny tytuł
„Przyjaciela Szkoły”
przyznano:
 
Pani Annie Antczak
Pani Agnieszce Worbs
Panu Izydorowi Zubowiczowi
i cukierni „Izybar”
W roku szkolnym 2015 / 2016 zaszczytny tytuł
„Przyjaciela Szkoły”
przyznano:
 
Pani Katarzynie Blümel
Pani Annie Wielebińskiej - Kujawie
Pani Kindze Banaszak - Górskiej
Pani Iwonie Rucińskiej
 
Regulamin przyznawania honorowego tytułu
„Przyjaciel Szkoły”
 
§ 1.
 
1.Honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły” przyznaje się osobom prywatnym, instytucjom, firmom, które w szczególny sposób przyczyniły się do promocji, wspierania i popularyzowania Szkoły, podejmowały inicjatywy mające na celu podnoszenie jakości bazy dydaktycznej i rozwoju uczniów Szkoły Podstawowej w Pilchowie.
 
2.Tytuł honorowy „ Przyjaciel Szkoły” nadaje uchwałą Rada Pedagogiczna Szkoły na wniosek Kapituły.

Czytaj więcej: Regulamin i wniosek

Kontakt

91 452 64 14
pilchowo@sptanowo.pl

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony