Szkoła Podstawowa w Pilchowie

We czwartek 3 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie dwóch ogólnodostępnych zdrojów wody pitnej w Szkole Podstawowej w Pilchowie. Nasza Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Wybieram wodę”, który jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii.

 

Przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie rodziców uczniów szkoły, którzy zawsze wspierają wszelkie inicjatywy szkolne, w tym również projekty proekologiczne.

Woda w szkolnym zdroju pochodzi z ujęcia wody pitnej Pilchowo, które wg Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie,  dostarcza najbogatszą mineralnie wodę w Szczecinie.

W uroczystości udział wzięli uczniowie i ich rodzice, a także grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Pilchowie i przedstawiciele władz Gminy Police oraz ZWiK Sp. z o.o.:

Pan Roman Wojtynik – ZWiK Sp. z o.o.,

Pan Władysław Diakun – Burmistrz Polic,

Pan Witold Stefański – Naczelnik Wydziału Oświaty Gminy Police,

Pani Agnieszka Freitag  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tanowie,

Pani Aleksandra Wojciechowska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tanowie.

Na zakończenie uroczystości,  po przecięciu wstęgi, pan Roman Wojtynik wręczył certyfikaty uczestnictwa w programie „Wybieram Wodę”.