UWAGA !
Podręczniki i ćwiczenia do religii zapewniają rodzice, podręczniki i materiały ćwiczeniowe do pozostałych przedmiotów zapewnia szkoła .
 

Czytaj więcej: Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia: Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
  • kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej
Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia w sekretariacie szkoły. Szkoła zaś przekazuje wpłaty  na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Czytaj więcej: Zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

Kontakt

91 452 64 14
pilchowo@sptanowo.pl

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony