Szanowni Państwo,
zgodnie z nowymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego informujemy:
 
1. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.
 
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 [1] dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

Oddział Przedszkolny w roku szkolnym 2020/2021 czynny będzie w godzinach 7.00  - 17.00.

Numer konta bankowego: 41 1240 3927 1111 0010 6048 4531

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

  • imienia i nazwiska dziecka,
  • grupy, do której dziecko należy,
  • miesiąca, którego dotyczy opłata.

Kontakt

91 452 64 14
pilchowo@sptanowo.pl

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony